Op deze pagina vind je een aantal veelgestelde vragen terug. Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur deze in via het contactformulier en ik voorzie je spoedig van een antwoord.

Gezondheidstherapie

Wat is naturopathie?

Naturopathie is een complementaire therapie waarbij we proberen om de balans in het lichaam te herstellen. Ziekte wordt opgevat als een signaal van een onderliggend onevenwicht. Via de naturopathie proberen we de symptomen te interpreteren en op de langere termijn op te lossen. In de naturopathie focussen we ons vooral op functiestoornissen en niet op orgaanstoornissen. Onder orgaanstoornissen begrijpen wij hartinfarcten, beroertes, leververvetting, … In al deze gevallen is het betreffende orgaan ziek. Bij functiestoornissen gaat het om niet levensbedreigende chronische klachten die de kwaliteit van leven beperken. Door middel van aanpassingen in de levensstijl, de voeding, de leefomgeving, … proberen we de levenskwaliteit te verbeteren. In de naturopathie wordt steeds de persoon behandeld in plaats van de ziekte. We proberen een verandering naar gezondheid te bekomen op de lange termijn. Naturopathie kan tevens worden ingezet in het kader van preventie. Als we leven op een manier die bij onze persoonlijkheid past, heeft het lichaam geen nood om ziek te worden. Het kan een tool zijn om gezonder en gelukkiger door het leven te gaan.

Welke naturopathische tools bestaan er?

 • Voedingstherapie
 • Levensstijladviezen
 • Probiotica
 • Acetotherapie
 • Hydrotherapie
 • Apitherapie
 • Fytotherapie
 • Bachbloesems
 • Dermosegmentale reflexologie
 • Podosegmentale reflexologie
 • Gemmotherapie
 • Stressbeheersing

Hoe werkt een gezondheidstherapeut?

Een gezondheidstherapeut is iemand die verschillende technieken in de vingers heeft in de complementaire gezondheidszorg. Tijdens de intake probeert deze persoon zich een zo volledig beeld te vormen van jouw persoonlijkheid, jouw omgeving en jouw situatie. Door middel van een aantal vragenlijsten en testen probeert de gezondheidstherapeut zicht te krijgen op jouw klachten en vragen. Na dit intakegesprek gaat de gezondheidstherapeut aan de slag met de verkregen informatie om jou een behandelingsplan voor te leggen. Op deze manier weet je welke zaken de gezondheidstherapeut kan aanbieden om jouw gezondheid stap voor stap te herwinnen en te behouden. De gezondheidstherapeut is een motivator en een coach op de ogenblikken dat je hier nood aan hebt. Zij ondersteunt je om zelf de veranderingen door te voeren in jouw leven.

Wanneer is gezondheidstherapie iets voor mij?

Gezondheidstherapie is een therapie die inzet vraagt van de cliënt. Als jij overtuigd bent dat jij jouw leven stap voor stap wil veranderen, ben je bij een gezondheidstherapeut aan het juiste adres. Ook als je de vraag hebt naar meer levenskwaliteit, kun je naar een gezondheidstherapeut stappen. Zij neemt de tijd om in samenspraak met jou te bepalen wat voor jou een verhoging van je levenskwaliteit zou zijn en maakt hier de nodige stappenplannen rond.

Wanneer is gezondheidstherapie niets voor mij?

 • Je graag een quick fix wilt
 • Je niet bereid bent om eerlijk naar je eigen aandeel te kijken
 • Je een zware pathologie hebt die niet in behandeling is bij een reguliere arts
 • Je zelf niet veel moeite wilt doen in het genezingsproces
 • Je hoofdpijn liever met een pijnstiller behandelt
 • Je niet openstaat om verschillende zaken te proberen om te ontdekken wat bij jou past

Astrologie

Wat is astrologie?

Astrologie is een oude kunde en ambacht die zich bezighoudt met het bestuderen van cycli op basis van synchroniciteit tussen de beweging van de hemellichamen en het leven hier op aarde. Deze kunde wordt reeds gebruikt sinds de Babyloniërs en heeft voor de oude beschavingen de levensritmes uitgetekend. Zo werd de overstroming van de Nijldelta aangekondigd door het rijzen van de heldere vaste ster Sirius. De hemel was onze klok voor wij het uurwerk uitvonden. We leefden volgens cycli die we terugvonden in de hemel, de seizoenen, de landbouw, … Veel van deze cycli zijn we op dit ogenblik wat kwijtgeraakt. Astrologie kan ons helpen om terug in contact te komen met een cyclische manier van leven.

Naast het gebruik als kalender, kan de astrologie worden ingezet om kennis, begrip en zingeving te vinden bij gebeurtenissen die ons overkomen. Astrologie is een symbolentaal waarbij we oog hebben voor mogelijkheden. Het kan ons helpen om los te komen uit onze huidige situatie en de zaken vanuit adelaarsperspectief te bestuderen. Het helpt ons om de achterliggende zaken te vatten in een situatie. We kunnen door middel van de psychologische astrologie diepere psychische patronen vastpinnen waartegen de persoon in kwestie aanloopt.

Psychologische astrologie kun je best vergelijken met een vorm van narratieve therapie waarbij de personages uit je verhaal worden vertolkt door de hemellichamen. Elk van deze hemellichamen staat in een dierenriemteken en draagt dus een specifiek kostuum voor de rol die hij neemt. De huizen kunnen we in deze vergelijking zien als de verschillende scènes die gespeeld worden. Aspecten zijn in dit geval contacten tussen de verschillende personages.

Astrologie is niet bedoeld om iemands sterfdatum te voorspellen of een bepaalde ziekte te voorspellen. We kunnen in de horoscoop de predispositie terugvinden voor bepaalde ziektes, maar deze komen enkel tot uiting als deze energie niet op een gezonde manier wordt ingezet. Ziekte is een signaal dat je niet in overeenstemming leeft met je natuurlijke cycli. Medische astrologie kan ons helpen het waarom van een ziekte te begrijpen. Als we begrijpen waarom een ziekte ontstond, kunnen we vaak manieren ontdekken om de ziekte op te lossen. We kunnen met behulp van medische astrologie een gunstig tijdstip bepalen voor een operatie, behandeling of onderzoek.

Waarvoor kunnen we astrologie inzetten?

 • Dieperliggende oorzaken van problemen ontdekken
 • Zingeving
 • Mogelijkheden uitbreiden om een situatie aan te pakken
 • Inzicht krijgen in je diepere persoonlijkheid
 • Zicht krijgen op mogelijke hobby’s, carrièremogelijkheden, ontspanningstechnieken die bij jou passen
 • Manier om de naturopathische technieken meer aan de persoon aan te passen

Wat is een cusp?

In mijn beschrijvingen rond de huizen heb ik regelmatig verwezen naar het woord cusp. De cusp van een huis is het teken waar het huis begint. De huizen in de horoscoop worden tegen de klok in gelezen. Het eerste lijntje dat we tegenkomen van het betreffende huis in tegenwijzerszin wordt de cusp genoemd.

Hoe wordt bepaald welke planeet in welk dierenriemteken ligt?

De aarde maakt elk jaar een baan rond de zon. Doordat de as van de aarde schuin staat op de ecliptica hebben wij seizoenen op de aarde. De zon maakt gedurende het jaar een beweging van de kreeftskeerkring naar de steenbokskeerkring en terug. Het ogenblik dat de zon de evenaar kruist in de lente wordt door astrologen gelijkgesteld aan 0˚ ram. Als de zon op zijn hoogste punt belandt, wat normaalgezien de kreeftskeerkring is, dan staat de zon op 0˚ kreeft. Bij het kruisen van de evenaar in de herfst staat de zon op 0˚ weegschaal en bij het bereiken van het laagste punt of de steenbokskeerkring staat de zon op 0˚ steenbok. Op deze manier wordt de hemel mathematisch in verschillende delen opgesplitst en wordt bepaald waar een bepaalde planeet gelegen is. Op basis van astronomische data en berekeningen kun je dan de stand van hemellichamen bepalen in het verleden en in de toekomst. Deze berekende standen vinden we terug in een efemeride.

Misschien hoorde je reeds dat de sterrenhemel niet meer op dezelfde plaats staat als ze vroeger stond. Doordat ons sterrenstelsel beweegt rondom het galactisch centrum lijken de sterren terug te lopen. Het is op deze teruglopende beweging dat de verschillende astrologische tijdvakken zijn bepaald. We bevinden ons nu aan het begin van het Watermantijdperk en hebben net het Vissentijdperk afgesloten. Voor het Vissentijdperk bevonden we ons in het Ramtijdperk. Deze tijdperken zijn deel van een grotere cyclus, waar ik nu niet verder op inga.

Ik ken iemand die op dezelfde dag is geboren, maar heel erg van mij verschilt. Kan dit astrologisch?

In de astrologie is het geboorteuur van groot belang. Een verschil van 4 minuten kan voor bepaalde technieken een jaar verschil maken. Als een tweeling 32 minuten van elkaar geboren is, dan zal de ene een energie 8 jaar eerder ontdekken dan de andere. Beide individuen zullen in dit geval ook andere dominante planeten hebben waardoor hun karakter er zeer divers uit kan zien terwijl de planeten toch niet zo veel van elkaar verschillen. Iemand die op hetzelfde ogenblik wordt geboren op een andere plaats zal ook een verschillende horoscoop hebben aangezien de horoscoop naast tijdsafhankelijk ook plaatsafhankelijk is. Voor een juiste lezing is het dus steeds belangrijk om de geboortedatum, het uur en de plaats te weten. Als deze zaken niet geweten zijn, kun je wel zaken afleiden, maar zijn deze veel algemener.

Wat is het verschil tussen een rapport en een consult?

Bij een rapport verkrijg je een soort receptenboek waarin alle bouwstenen apart vermeld staan. Je vindt hier veel informatie in, maar de onderlinge linken tussen de verschillende delen ontbreken. Hierdoor kun je soms conflicterende informatie vinden in een rapport. Bij een consult wordt de horoscoop bekeken vanuit zijn totaalbeeld en wordt het verhaal van jouw horoscoop verteld met de nodige nuances en linken. Een astrologisch consult start meestal vanuit een vraag en gebeurt in dialoog. Het is dus een vorm van narratieve therapie. Bij een rapport heb je meestal een bepaald thema waarin je de afzonderlijke onderdelen in een document krijgt. Een rapport kan handig zijn om een thema oppervlakkig te verkennen, een consult is meer toegespitst op jou als persoon.

Wat heb ik nodig voor een astrologische lezing?

Voor een astrologische lezing heb ik de gegevens nodig op onderstaand formulier.

Gegevens voor het berekenen van jouw horoscoop

* Verplicht veld
: