Caroline/ juni 22, 2017/ Astrologie/ 0 reacties

Het dierenriemteken corresponderend met het Oosten op het ogenblik van je geboorte vormt jouw ascendant of de cusp (beginlijntje) van je eerste huis. We maken hier dus kennis met de wereld en zullen dit steeds op een gelijkaardige manier blijven doen. Het symboliseert onze geboorte, maar ook hoe wij de wereld tegemoet treden en onszelf aan die wereld presenteren. De geboorte kan weerspiegeld worden in hoe wij die zelf ervaren hebben als hoe de omgeving onze geboorte heeft ervaren. Het is het huis van onze persoonlijkheid, fysieke verschijning en constitutie.

Het is de beschermende kleur die je aanneemt bij het tegemoet treden van de buitenwereld, maar ook het soort wereld dat je verwacht te ontmoeten. Het toont onze verwachtingen van deze wereld die we scheppen in onze verbeelding en uiteindelijk creëren. Onze ascendant toont ons hoe wij nieuwe levensfases tegemoet treden en hoe wij nieuwe zaken benaderen. Wil jij graag jouw persoonlijke gratis geboortehoroscoop ontvangen? Vraag hier jouw exemplaar aan.

Ram presenteert zich daadkrachtig en besluitvaardig

Ram op de ascendant zijn geneigd de wereld tegemoet te treden met daadkracht en besluitvaardigheid. Ze willen het stuur in handen hebben en hun ik ontwikkelen en presenteren. Het is voor hen belangrijk hun creatieve kracht binnenin te voeden en het leven te zien als een groot avontuur. Ze zijn zeer spontaan en eerder impulsief van aard. Ze tonen zich als een echte pionier die zijn eigen stempel wil drukken. Nieuwe situaties worden dan ook zeer vlot aangegaan. Gedurende hun leven zullen ze geleidelijk aan de eigenschappen van de Weegschaal integreren zodat hun impulsieve persoonlijkheid wat meer in evenwicht komt. Ze leren dan om met anderen rekening te houden en te overleggen.

Stier komt praktisch en vastberaden over

Stier op de ascendant zijn mensen die de wereld op een praktische en rustige manier benaderen. Ze hebben veel geduld en doen zaken eerder geleidelijk. Soms kunnen ze echter te traag en te vasthoudend zijn uit een gevoel van zekerheid. Zij zullen dus moeten leren wanneer zij horen vol te houden en wanneer zij moeten loslaten. Het is voor hen belangrijk om de concrete en tastbare resultaten te kunnen zien van zaken. Deze ascendanten zijn zeer productieve tekens, eens ze in gang zijn geschoten, maar ook zeer koppig. Doorheen hun leven zullen ze geconfronteerd worden met krachtige en intense emoties in hun relaties om zo hun verborgen motivaties te onderzoeken.

ram ascendant stempel drukken pionier daadkracht besluitvaardigheid

Nieuwsgierig en onderzoeken de wereld tegemoet treden? Dat moet Tweelingen zijn.

Tweelingen presenteren zich aan de wereld met een grote nieuwsgierigheid. De wereld draait voor hen om het opdoen van kennis en begrip. Ze zijn dan ook zeer onderzoekend naar de manier waarop de wereld draait. Soms hebben deze mensen moeite om zich te focussen op een iets. Het kan voor hen soms helpen om hun schrijfvaardigheden of spreekvaardigheden te ontwikkelen aangezien zij zo hun eigen identiteit verder vormgeven. Ze zijn vaak ook erg praatgraag en communicatief aangelegd. Door hun relaties met anderen zullen ze in contact komen met ruimere filosofische kaders. Dit contact zal de tweeling ascendant helpen om hun doel in het vizier te krijgen en hiernaar toe te bewegen.

Kreeft komt zorgend en voedend over

Kreeft op de ascendant benadert de wereld op een zijdelingse manier. Zij houden niet van confrontaties en gaan ze liever uit de weg. Vaak zijn het erg gevoelige mensen die zeer sentimenteel en humeurig kunnen reageren. Ze kunnen worden overweldigd door hun eigen gevoelens. Het is voor hen goed om hun innerlijke gevoel van timing en hun eigen ritme te leren waarderen en volgen. Zo kunnen ze afstemmen op de cycli van het leven en voelen ze zich beter thuis in deze wereld. Deze ascendant is eerder huiselijk en familiaal ingesteld. Ze zijn zeer beschermend, voedend en warm naar anderen in hun eerste contacten. Als ze zelf deze eigenschappen onvoldoende uiten, gaan ze zelf op zoek naar iemand die deze eigenschappen ten opzichte van hen ten toon spreidt. Doorheen hun relaties zullen zij waarschijnlijk structuur ontmoeten waardoor hun gevoelens kunnen worden gekanaliseerd. Ze zoeken veiligheid, zekerheid en stabiliteit in hun partner.

Leeuw komt trots en waardig over

Leeuw op de ascendant treedt de wereld tegemoet met macht en gezag. Ze zijn erg waardig en grootmoedig, maar soms ook verwaand en trots. Hun doel is om in dit leven tot een individuele expressie te trachten komen. Ze moeten leren geven zonder een wederdienst te verlangen. Het is van belang om een gezond gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen vanuit hun sterke wil en betrouwbaarheid. Leeuwen brengen een warme en levendige kracht in het leven van hun omgeving. Ze besteden best voldoende tijd aan het ontwikkelen van hun creatieve expressie en hun eigen autoriteitsgevoel. Doorheen hun relaties met anderen zullen ze gedwongen worden om het gemeenschappelijke ook te leren zien. Relaties zullen hen helpen om het persoonlijke te overstijgen.

Maagd is deskundig en analytisch

Maagd op de ascendant treedt de wereld tegemoet door ze te analyseren en te ordenen. Deze personen worden een deskundigheid in hun werk of creatieve expressie door hun zelfkritiek en hun oordeelsvermogen. De details zijn voor hen belangrijk en krijgen dus ook veel aandacht, waardoor ze de perfectie kunnen benaderen in hun werk. Ze verwerken hun levenservaringen op een dergelijke manier dat de nuttige zaken worden opgenomen en de ballast wordt opgeruimd en verwijderd. Ze houden ervan om hun kennis praktisch toe te passen en deze nuttig in te zetten ten dienste van zichzelf en anderen. Door middel van hun relaties leren ze te ontspannen en los te laten. Hierdoor komen ze tot een begrip van het leven vanuit hun hart. Hoofd en hart zitten dan op één lijn.

Weegschaal presenteert zich diplomatiek en harmonisch

Weegschaal op de ascendant treedt de wereld tegemoet met overleg en diplomatie. Ze proberen objectief te zijn en een eerlijke beoordeling te vellen. Doordat ze veel oog hebben voor de behoeften van anderen en problemen uit diverse hoeken benaderen zijn ze erg gemakkelijk in de omgang. Toch zorgt dit er ook voor dat ze moeite hebben met het maken van keuzes, tenzij ze hun eigen waardesysteem hebben opgebouwd. Weegschalen moeten leren kiezen en de consequenties van hun keuzes te aanvaarden. Het is hun wens om tot een evenwicht te trachten komen tussen schijnbare tegenstellingen. Door deze wens voelen zij zich vaak aangetrokken tot abstracte systemen met veel symmetrie of een duidelijke totaalvisie. Door de ontmoeting met de ander leren ze voor zichzelf opkomen en hun gelijke rechten opeisen.

Schorpioen komt confronterend en intens over

Schorpioen op de ascendant  gaat de confrontatie met de wereld ten volle aan, soms zelfs letterlijk op leven en dood. Ze zijn erg intens en betrokken op de wereld en leggen duisternis en taboe bloot. Deze mensen hebben de kunst om negatieve complexen om te vormen tot een kostbaar iets door hun eigen verborgen en gesloten innerlijk in het licht te houden. Deze mensen zijn erg gepassioneerd en volhardend. Ze zijn degenen die het oude hout wegkappen om plaats te laten voor het groeien van nieuwe takken. Ze vernietigen dus de bestaande vormen en structuren om plaats te maken voor iets nieuws. Door relaties ontwikkelen ze hun eigen stabiliteit om staande te blijven doorheen hun extreme emoties.

Boogschutter ziet opties en mogelijkheden

Boogschutter op de Ascendant treedt de wereld tegemoet als een grote plezierige reis vol opties en mogelijkheden. De weg is voor hen belangrijker dan het einddoel, want eens ze het doel bereiken, zien ze al een volgend om zich op te storten. De gebeurtenissen in hun leven krijgen vaak een symbolische waarde toegekend en worden ingebed in het grotere geheel. De boogschutter kan een goede inspirator zijn voor anderen, maar moet opletten dat hij niet te breedsprakerig en tactloos te werk gaat. Deze mensen houden ervan om hun grenzen te verleggen en zijn zeer optimistisch van aard. Door hun relaties worden ze verplicht om hun ideeën grondiger te overwegen. Ze leren hierdoor hun plannen neerzetten in de werkelijkheid op een directe en praktische wijze door te analyseren en redeneren.

kreeft ascendant emoties kanaliseren beschermen voeden eigen ritme

Steenbok gaat de wereld goed voorbereid en voorzichtig tegemoet treden

Steenbok op de ascendant treedt de wereld goed voorbereid tegemoet. Ze laten liever niets aan het toeval over en plannen hun weg op praktische wijze stap voor stap. Door hun sterke discipline en deskundige organisatie kunnen ze orde scheppen in de chaos. Vaak worden ze van jongs af geconfronteerd met tegenspoed, frustraties en beperkingen die ze vastberaden doorstaan. Ze weten perfect welke mogelijkheden er voor hen liggen en kunnen deze ook tot uitdrukking brengen. Deze mensen worden vaak beter met de jaren en groeien uiteindelijk naar een comfortabele deskundige positie. Ze zijn zeer ambitieus en verantwoordelijk. Hun geluk ligt in de kleine dingen des levens. In relaties wordt de harde kant van de Steenbok verzacht doordat ze erg gevoelig zijn voor de gevoelens en behoeften van de ander. Hierdoor verzoenen ze het zakelijke en rationele met het familiale en emotionele.

Waterman is hoopvol en idealistisch

Waterman op de Ascendant treedt de wereld hoopvol en idealistisch tegemoet. Ze hebben de wens om het groter geheel te ondersteunen en te verbeteren. Hun ideeën zijn eerder origineel en non-conformistisch van aard. Soms kan dit ertoe leiden dat ze als een gevaar worden aanzien door de gevestigde orde. Ze dromen over gelijkheid, broederlijkheid en vrijheid voor elke mens en zeker voor de minderheidsgroepen. Deze personen lijken hun tijd vooruit met hun theorieën en denkbeelden en zijn soms eerder afstandelijk en excentriek. Door hun relatie met anderen ontdekken ze dat er ook individuen in het geheel aanwezig zijn. Ze merken dat gefrustreerde individuele noden tot problemen leiden en leren rekening te houden met het individu in de groep.

Vissen presenteren zich open en hulpvaardig

Vissen op de ascendant treden de wereld zeer open tegemoet. Hun les is om te leren hun persoonlijkheid uitbouwen binnen het groter geheel. Ze moeten hun eigen identiteit maken om zichzelf af te bakenen van de buitenwereld. Deze sterke grensvervagende energie kan aanleiding geven tot een poging om aan de werkelijkheid te ontsnappen waardoor we onszelf als een slachtoffer gaan gedragen. Ze durven zich bijgevolg soms als slachtoffer presenteren.

Het zijn mensen met veel verbeeldingskracht. Daarnaast zijn deze mensen vaak zeer artistiek en gevoelig, waardoor het goede kunstenaars zijn. Door hun nood om anderen te helpen en ten dienste te staan van anderen zijn het ook goede genezers en helpers. Ze zijn erg invoelend en vergevingsgezind van aard. In hun relaties komen ze meestal de oplossing tegen voor hun probleem met grenzen. Hier leren ze onderscheiding aan en beperkingen. Er ontstaat een evenwicht tussen hun gezond verstand en hun intuïtie waardoor de wereld meer omzichtig wordt benaderd.

Is het tijd om eindelijk meer jezelf te worden en de wereld tegemoet te treden op een manier die jij wil? Dan is het Embodied Astrologie Traject jouw beste maatje. Ontdek het traject hier.

De weg naar meer jezelf zijn.

Om je volle potentieel te ontluiken, is het belangrijk om te weten welke stappen je kunt nemen. 

Merk jij ook dat er meer aan het leven is, maar dat je er geen grip op lijkt te krijgen? Ben jij op zoek naar jouw echte ík?

Dan is embodied astrologie jouw partner in crime.

  • Ga aan de slag om eindelijk jezelf ten volle te omarmen zoals jij bent
  • Ontdek belangrijke relatiedynamieken of patronen en doorbreek deze met behulp van de Akasha kronieken
  • Leer jouw lessen en spirituele pad kennen

Kortom een unieke transformatieve reis naar de kern van jouw zijn zodat jij eindelijk jouw ware potentieel in de wereld kan gaan zetten met behulp van astrologie, Human Design en de Akasha kronieken. 

Wie ben ik?

Caroline Risack is een professionele astrologe. Ze gelooft erin dat ze vanuit de complexiteit van de astrologische horoscoop praktische en down-to-earth adviezen destilleert die de levens van haar cliënten transformeert.

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Of cliënten nu kiezen voor een éénmalige Astrologische Gidsingsessie of een diepe duik nemen in hun geboortehoroscoop door middel van het Astrologie Embodied traject, ze maken terug connectie met zichzelf. Dit komt hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn ten goede.

Caroline’s expertise helpt cliënten om zich aan te passen aan hun eigen natuurlijke ritmes en zo hun flow in het leven terug te vinden. 

Omdat Caroline gelooft in echt holistische zorg is zij ook nog werkzaam als naturopaat. Hiernaast is zij bezig met de opleiding tot vroedvrouw om zo vrouwen te ondersteunen in hun hormonale gezondheid. Haar expertise leert ieder terug connectie maken met hun lichaam en deze te eren en vertroetelen als een heilige tempel.

Caroline’s missie is het terug verbinden van klanten met hun ziel, oerkracht en fysieke lijf zodat ze hun volle potentieel kunnen bereiken en hun gaven aan de wereld kunnen schenken. Zo maakt zij de wereld tot een mooier plekje.

Deel dit Bericht

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.