Caroline/ april 23, 2018/ Astrologie/ 0 comments

Wist je dat de Zon en de Maan even belangrijk zijn in onze horoscoop? De Zon staat voor onze vitaliteit en onze kracht in de horoscoop. Het symboliseert onze vader en ons manbeeld. Het is het mannelijk stuk in elk van ons. Als vrouw kun je de Zon soms weggeven aan je partner. Je ziet je Zon dan niet als iets van jou. De Maan daarentegen symboliseert onze moeder en ons vrouwbeeld. Het is het vrouwelijke stuk in ieder van ons. De Maankwaliteiten worden door mannen vaak weggegeven aan vrouwen om hen heen. Maan en Zon zijn 2 even belangrijke concepten in je geboortehoroscoop.

Nochtans heeft ieder van ons, man of vrouw, een animus en een anima in zijn of haar psyche. Zoals in de Chinese leer Yin en Yang zo belangrijk zijn om in evenwicht te blijven, hebben wij ook beide stukken nodig om een evenwicht te bewaren. Vrouwen dienen dus hun zonnekwaliteiten op te leren nemen en mannen dienen ook hun maankwaliteiten te ervaren.

Moeder in de ondergaande zon is het toonbeeld van maan en zon

Maan en Zon geeft onze blik op onze ouders

Maan en Zon zijn 2 belangrijke symbolen in onze horoscoop

De Maan symboliseert ons verleden en ons behoeftepatroon. Eigenlijk staat de Maan symbool voor onze comfortzone waar we ons veilig en gevoed voelen. Aangezien onze moeder de eerste persoon is die ons geborgenheid en voedsel schenkt, wordt de Maan in de horoscoop met haar gelinkt. Het is de plaats in onze horoscoop waar we voeding krijgen en groeien. Afhankelijk van het huis waar je Maan in vertoeft, heb je andere situaties waar je energie en voeding van ervaart. Staat je Maan bijvoorbeeld in het 7dehuis dan zal je vooral steeds op zoek gaan naar voedende 1-op-1 contacten. In deze contacten durf je emotioneel jezelf zijn. Met Maan in het 10dehuis zal je vooral voeding halen uit je maatschappelijke positie.

De Zon symboliseert leiderschap en kracht. Het is de plaats in ons leven waar we onszelf zichtbaar durven maken. Hier durven we onze grenzen verleggen en onszelf uitdagen om de beste versie van onszelf neer te zetten. Het huis waarin onze Zon staat toont ons waar we ons licht aan de wereld schenken. Met Zon in het 3dehuis zit er een groot potentieel om je bezig te houden met jonge kinderen, communicatieve verbindingen of transport. Een Zon in het 11dehuis toont een kracht aan in groepen van gelijkgestemden.

Kind in de schaduw van moeder Maan

De Maan symboliseert hoe wij onze moeder ervaren

De maanfasen volgens Rudhyar

We kunnen in een geboortehoroscoop ook kijken naar de maanfase waarin je geboren werd. Iemand die geboren is met nieuwe maan zal zich anders gedragen dan iemand die is geboren met volle maan. Je kunt dit bij jezelf nagaan door het aantal graden tussen jouw Zon en Maan te berekenen. Als je Zon in Waterman staat en de Maan in Vissen ben je een nieuwe maantype. Staat de Maan in Steenbok en de Zon in waterman dan ben je een balsamisch type. Staat de Maan dus verder in de dierenriem dan de Zon, heb je te maken met de wassende maan. Als de Maan voor de Zon staat in de dierenriem, dan heb je een afnemende maanfase.

De wassende maan

Een nieuwe maantype (0 tot 45˚) is sterk subjectief. Ze hebben een emotionele en impulsieve aanpak van het leven. Er is een grote neiging om de eigen gevoelens op andere mensen en situaties te projecteren zonder effectief naar hun eigen emoties te kijken.

Een wassende maantype (45 tot 90˚) heeft een zekere gedetermineerde assertiviteit en een sterk vertrouwen. Ze voelen heel sterk wat ze hier willen neerzetten in de wereld en ervaren hier een immense drang over. Soms kunnen deze mensen het gevoel hebben gefrustreerd te zijn en te veel tegenslagen te verduren te krijgen.

Een eerste kwartiertype (90 tot 135˚) heeft een sterke wil en de kracht om te organiseren. Ze kunnen goed beslissingen maken en obstakels uit de weg ruimen. Het zijn mensen die in staat zijn zichzelf te overtreffen bij het overwinnen van moeilijkheden. Soms is er een neiging tot fatalisme en escapisme.

Een gibbische maantype (135 tot 180˚) heeft een drang om steeds de beste versie van zichzelf en anderen te maken. Ze hebben de gave om de situatie en andere mensen te lezen zodat zaken tot een goed eind kunnen worden gebracht. Ze voelen de nood om zich te omringen met mensen die grote dingen neerzetten en met grote toewijding leven. Er kan een spirituele weg voor hen openliggen.

De afnemende maan

Een volle maantype (180˚ tot 135˚) heeft de gave om idealen neer te zetten in de concrete realiteit. Ze zijn in staat om boodschappen door te krijgen die hun tot verlichting kunnen brengen en hebben een mentale objectiviteit. Ze moeten er evenwel voor waken om niet van hun eigen weg gescheiden te worden of van de realiteit af te dwalen.

Het afnemende maantype (135 tot 90˚) heeft de mogelijkheid om anderen te onderwijzen en ideeën te delen. Ze vechten voor wat zij als waar aanschouwen en kunnen zelfs een kruisvaarder worden van de grotere doelen. Het is belangrijk voor hen erover te waken dat ze zichzelf niet steeds verliezen in sociale en morele conflicten door fanatisme.

Een laatste kwartiertype (90 tot 45˚) zijn goed in het managen en organiseren van sociale idealen en het bedrijfsleven. Er is een neiging om te reformeren en te transformeren. Ze bouwen nieuwe systemen en werken hard aan hun doelen zonder om te kijken naar de persoonlijke opofferingen die ze hiervoor dienen te doen. Soms is er sprake van een dictatoriale houding waarbij kritiek weinig geduld wordt.

Het balsamische maantype (45 tot 0˚) heeft de neiging zich ten dienste te stellen van sociale instellingen en georganiseerde groepen. Ze brengen het verleden tot een sluitstuk en offeren zichzelf op voor de toekomst. Deze mensen ervaren een sterke richting voor hun persoonlijke pad waarbij ze gegidst worden door iets groter dan henzelf. Er zijn soms ook voorspellende gaven bij dit maantype.

Als je graag een gratis horoscooptekening wilt krijgen met jouw maanfase erbij, kun je dit aanvragen. Vermeld er wel even bij dat je graag de maanfase erbij ontvangt.

Share this Post

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.