Caroline/ maart 7, 2017/ Naturopathie/ 0 comments

De 4 elementen blijft mensen fascineren en boeien. Elke element heeft zijn eigen kernkwaliteiten. Hieronder vind je de uitleg van de kwaliteiten van elk element. Meer over de 4 elementen in de verschillende levenscycli vind je in een voorgaande blog.

De kwaliteiten van vuur

De kwaliteiten van het vuurtype

De fysieke eigenschappen van vuur vinden we terug in vuurtypes.

Bij een vuurtype is tijd steeds ondergeschikt aan de wil. Het is hierdoor erg moeilijk om plannen en zaken op voorhand vast te leggen. Wat niet gemakkelijk is. Daarnaast neemt een vuurtype soms impulsieve beslissingen waar ze achteraf spijt van hebben. Vuurtypes hebben een enorme geestdrift en bezieling. Dit zorgt ervoor dat ze iedereen meesleuren en van hun plannen overtuigen.

Een probleem moet voor een vuurtype tegen elke prijs worden opgelost. Opgelost staat bij hen gelijk aan vergeten. Soms worden ze zelfs letterlijk verbrand. Indien er toch een conflict ontstaat zijn ze geneigd om de dader te veroordelen. Deze wordt onmiddellijk op zijn of haar verantwoordelijkheden gewezen. Er is een duidelijk onderscheid tussen goed en kwaad waarbij oprechtheid zeer hoog in het vaandel wordt gedragen.

Discussie en afreageren

Het vuurtype maakt graag regels, maar houdt er zich zelf niet gemakkelijk aan. Steeds is er een alertheid om niet gemanipuleerd te worden. Bij kritiek kunnen ze ongemeen heftig tot de verdediging overgaan. Ze argumenteren direct, heftig en geëngageerd. Indien nodig, wordt er van alles bijgesleurd om het gelijk af te dwingen. Dit type is overgevoelig voor onrecht, gebrek aan loyaliteit en het verdraaien van de waarheid.

Als ze zich moeten afreageren dan wordt dit liefst door middel van intensieve sport gedaan. Een goed bulderen kan het vuurtype ook opluchten. Hij zoekt als het ware afkoeling en gaat daarna weer met een goed gemoed aan de slag tot een nieuwe oververhitting optreedt.

De kwaliteiten van water

De kwaliteiten van het watertype

De fysieke eigenschappen van water vinden we terug in watertypes

Het watertype heeft moeite met het concept tijd. Vaak vergeet hij de tijd omdat deze stroomt. Keuzes maken is uiterst moeilijk en alles wordt dan ook uitgesteld. Panta rei is een spreekwoord die het watertype wonderwel beschrijft. Afwachten is vaak de boodschap.

Het sleutelwoord bij het watertype is emotie. Zij worden in beweging gezet door zaken die hen emotioneel raken. Hun enthousiasme is onberedeneerd. Ze beoordelen zaken immers op de aangenaamheid der dingen. Soms worden ze als lui omschreven omdat ze gemakkelijk met de stroom meedrijven. Treuzelen is een grote hobby en eigen initiatief is zeldzaam.

Hoe het watertype omgaat met problemen

Bij problemen is de struisvogeltactiek uitweg nummer 1. Zij reageren zich in stilte af door zich terug te trekken. De spanningen vloeien dan langzaam weg met een tranenvloed. Lezen, mijmeren of naar muziek luisteren kan een watertype deugd doen.

Aangezien ze allergisch zijn voor iedere vorm van hardheid, brutaliteit en ruzie, blijven ze om de hete brij draaien. Hierdoor blijven ze voor anderen moeilijk te begrijpen. Vaak ervaren ze een mate van empathie met de dader. Ze vragen zich af of de persoon dit wel met opzet gedaan heeft. In een discussie hebben ze moeite om zich te verdedigen. Argumenten worden hierdoor tot vervelens toe herhaald tot het doel bereikt is.

De kwaliteiten van lucht

luchttype natuurgeneeskunde karakter typologie

De fysieke eigenschappen van het element lucht vinden we terug in luchttypes.

Luchttypes zijn dol op tijd. Het is het ideale coördinatiesysteem in hun chaos. Als een luchttype moet beslissen dan zetten ze alles duidelijk op een rijtje. De beslissing komt er snel, maar de uitvoering laat soms een leven lang op zich wachten. Hij heeft nochtans weinig nodig om de handen uit de mouwen te steken. Zolang het idee aantrekkelijk genoeg is of zijn nieuwsgierigheid prikkelt, loopt dit allemaal wel snor. Nieuwe initiatieven en uitdagingen zijn volop gegeerd.

Waarheid is iets relatiefs

De waarheid is bij het luchttype relatief. Toch worden er strikt objectieve criteria toegepast voor juist en onjuist. Indien ze in een discussie terecht komen, proberen ze de gevoelige snaar van de tegenstander te raken. De argumenten zijn zeer scherpzinnig die met gevoel voor timing worden afgeleverd. Domheid wordt bij een luchttype afgestraft, sluwheid wordt geapprecieerd.

Problemen worden vooral weggelachen met een goede portie komedie. Ze moeten stoom kunnen afblazen en hebben hiervoor veel ruimte nodig. Door in de buitenlucht te sporten, ontdekken ze nieuwe ideeën, perspectieven en uitdagingen die de problemen doen smelten als sneeuw voor de zon.

De kwaliteiten van Aarde

aardetype temperament natuurgeneeskunde karakter

De fysieke eigenschappen van het element aarde zetten ons op weg voor het temperament van het aardetype.

Het aardetype plant de tijd strak. Hun dagindeling is precies waardoor zij zelden voor verrassingen komen te staan. Alles wordt steeds nuchter, zakelijk en praktisch geëvalueerd. Elke activiteit wegen ze af. Indien het de moeite loont, mag het ruimte innemen in hun schema. Beslissingen worden pas na grondig overleg genomen. Eens iets beslist is, staat het in steen gebeiteld. Je woord houden is dan ook cruciaal voor een aardetype.

Een aardetype is een voorbeeld van de aanhouder wint. Ze zijn moeilijk enthousiast te krijgen. Door middel van veel vertrouwen, goede voorwaarden en voldoende bewijzen over de zin en het doel, kun je een aardetype voor je kar spannen. Ze handelen pas bij voldoende redenen.

Concrete en vertrouwde paden

Een aardetype gaat bij conflicten op zoek naar concrete oplossingen. De dader wordt op zijn verantwoordelijkheid gewezen. Bij discussies zijn de argumenten zakelijk correct, nuchter en transparant. De bewijsvoering is van uitstekende kwaliteit en helder te volgen. Vaak verschuilen ze zich achter een dikke muur om op het juiste ogenblik de broodnodige zet te doen. Ze zijn dan ook zeer gewetensvol en respecteren de waarheid.

Problemen reageren ze best af in een vertrouwde omgeving. Hier kunnen ze hun problemen begraven om ze dan later te herkauwen. Tijdens discussies kan er een neiging zijn om oude koeien uit de sloot te halen. Verder zijn ze erg altruïstisch van aard. Hun geweten en realiteitsgevoel zorgt ervoor dat anderen helpen als normaal wordt bestempeld.

Iedereen is steeds een unieke mix van deze kenmerken. Toch zijn er vaak 1 of meerdere elementen die het overwicht nemen. Deze typering is de basis voor de remedies en behandelingen in de natuurgeneeskunde. Wil je graag je type laten bepalen, boek dan nu een kennismakingsconsult.

Share this Post

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.