Caroline/ mei 23, 2017/ Naturopathie/ 0 reacties

Hieronder vind je de uitleg van de bloesems die tot groep V van Bach behoren. Deze groep helpt je als je overgevoelig bent voor invloeden en ideeën van buitenaf. Daarnaast is het ook de groep die gelinkt wordt met het hormonaal stelsel.

Agrimony of Agrimonie helpt bij het vermijden van conflicten en confrontaties

Latijnse benaming: Agrimonia Eupatoria

agrimony zonnetje in huis conflicten weglachen confrontaties schuwen

Agrimony © Naturemotions, 2013

Agrimony is een goede remedie voor mensen die overgevoelig zijn voor conflicten en confrontaties. Ze gaan deze gemakkelijk uit de weg of laten ze escaleren. Problemen worden bij deze mensen vaak weggelachen en ze tonen een façade van zorgeloosheid. Ze zijn zeer gevoelig voor de sfeer die in hun omgeving leeft en zijn echte vredesstichters. Het zijn vaak de zonnetjes in huis, die voor anderen als zeer aangenaam en vrolijk worden ervaren.

Schijnbaar hebben deze personen geen zorgen, zelfs als je weet dat deze er wel zijn. Ze ontlopen deze door steeds het gezelschap van anderen op te zoeken. In de vlucht van hun zorgen, nemen ze soms toevlucht tot verdovende middelen als alcohol en sigaretten. Hierdoor hebben deze mensen ook een groot risico op verslavingen door op een dergelijke manier van spanning te vluchten.

Als deze mensen conflicten kunnen oplossen alvorens ze zich stellen, dan vallen ze uit deze toestand. Ze zijn zeer goed in het voorvoelen van conflicten en kunnen hier handig op inspelen.

Kernwoorden:

 • Wrevel verbergen
 • Vrolijk masker
 • Geveinsde zorgeloosheid
 • Overdreven optimisme
 • Mensen die veel weglopen van hun gevoelens

Centaury of Duizendguldenkruid helpt als je overgevoelig bent voor de vragen van anderen

Latijnse benaming: Centaurium Umbellatum

centaury slaafs weinig assertiviteit eigen ruimte innemen

Centaury © Naturemotions, 2013

Centaury is een geschikte remedie als de persoon veel moeite heeft om zaken af te wijzen. Deze personen hebben moeite om nee te zeggen door een gebrekkige assertiviteit. Hierdoor zeggen ze steeds ja op anderen, maar ook nee op zichzelf. Het is voor hen moeilijk hun eigen ruimte in te nemen.

Vaak worden deze personen gedomineerd door anderen en werken ze zich de poten van onder hun lijf. Ze krijgen hier niet de waardering voor die in verhouding staat met de moeite die ze er in steken. Het is voor hen heel moeilijk om voor zichzelf op te komen waardoor hun ontplooiingskansen worden teniet gedaan. Ze cijferen zich volledig weg voor de ander. Ze zijn dan ook overgevoelig voor de eisen van anderen.

Als deze personen leren opkomen voor zichzelf dan vallen zij vaak uit deze toestand. Het kan goed zijn dat de omgeving hierop reageert aangezien zij dit niet gewoon zijn van deze persoon. Er ontstaat een gemotiveerde dienstbaarheid waarbij men zelf zijn richting in het leven trouw is.

Kernwoorden:

 • Slaaf
 • Geen nee zeggen
 • Geen assertiviteit
 • Onderdanig
 • Te veel aanpassing
 • Zwakke wil

Walnut of Walnoot helpt je een nieuwe situatie toelaten

Latijnse benaming: Juglans Regia

walnut overgang nieuwe start oude patronen doorbreken

Walnut © Naturemotions, 2013

Walnut is een goede remedie als personen voor ingrijpende veranderingen staan in hun leven. Vaak weten deze mensen wat ze willen, maar laten ze zich nog teveel tegenhouden. Ze kunnen ook nog vastzitten in oude patronen of zich laten stoppen door andere personen om de stap te zetten.

Deze remedie helpt ons de weg vrij te maken om de toekomst aan te vatten. Het ondersteunt hen om hun beperkt aanpassingsvermogen te vergroten en de veranderingen te accepteren en te omarmen.

Eens men de oude patronen achter zich kan laten en een nieuwe start neemt, valt men uit deze toestand. Men is trouw aan zichzelf en daadkrachtig.

Kernwoorden:

 • Overgangssituatie
 • Niet kunnen losmaken
 • Problemen in ontwikkelingsfases zoals puberteit en overgangsjaren

Holly of Hulst bij te veel assertiviteit

Latijnse benaming: Ilex Aquifolium 

holly jaloezie afgunst woedeaanvallen

Holly © Naturemotions, 2013

Holly is een goede remedie voor mensen die iets te veel assertiviteit hebben. Er is achterdocht en wantrouwen naar anderen en men heeft zich voor anderen afgesloten. Soms hebben deze personen zelfs leedvermaak als het met iemand anders slechter gaat. Ze zijn haatdragend en nijdig. Men is gefixeerd op wat men zelf niet heeft.

Als je niet langer neutraal naar een situatie kunt kijken en moeite hebt met onvoorwaardelijk liefdevol aanwezig te zijn, kan deze remedie ons ondersteunen. Eens we ons terug kunnen openstellen voor onze naasten, vallen we uit deze toestand. Op dit ogenblik gunnen we anderen hun succes en liefde. We aanvaarden de ander zoals hij/zij is.

Kernwoorden:

 • Jaloezie
 • Afgunst
 • Achterdocht
 • Agressiviteit
 • Woede die wordt geuit

Next up: groep 6 deel 1.

Deel dit Bericht

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.