Caroline/ december 13, 2020/ Astrologie/ 0 comments

Saturnus verandert op december 2020 van Steenbok naar Waterman. Deze shift geeft me de kans om eens in te zoomen op de betekenis van Saturnus in het huis waar hij zich nu voor jou bevindt. Als je kijkt in welk huis de 0de graad van Waterman zit in jouw geboortehoroscoop, dan weet je waar Saturnus zich nu voor jou schuilhoudt. De betekenis van de lessen waar je de komende periode mee geconfronteerd wordt, kun je hieronder terugvinden. 

De uitnodiging om jezelf te worden met Saturnus door het eerste huis

Wanneer Saturnus in je eerste huis staat word je uitgenodigd om een nieuwe houding te vinden in de wereld. Je wordt uitgenodigd om terug te keren naar jouw ‘ik ben’ en grip te krijgen op jezelf. Het is de bedoeling dat jij in jouw eigen vel zit en niet in datgeen van een ander na deze periode. Bepaalde gebeurtenissen rondom jou of in jouw leven kunnen je hierin uitdagen. Het is een mooi moment om aan de slag te gaan met meer discipline, persoonlijke verantwoordelijkheid en integriteit. 

Ben je in deze periode moe? Kom je moeilijker uit je bed en heb je een echt ochtendhumeur? Dan kun je het gevoel hebben dat je niet echt lekker kunt functioneren in jouw vertrouwde omgeving. Misschien is het tijd voor een upgrade van bepaalde zaken of moet je gewoon jouw fysieke verschijning ook updaten aan jouw nieuwe persoonlijkheid. Het is vooral belangrijk om dicht bij jezelf te blijven en de zaken die niet bij je passen op een kalme wijze achter jou te laten. 

Komt er in deze periode een nieuwe relatie op jouw pad? Dan merk je op dat de relatie echt wel met jou wordt aangegaan. Je hoeft je helemaal niet aan te passen aan de ander. Wat een verademing kan dat zijn! Jij mag nu echt jezelf leren zijn, ook in relaties!

Zelfvertrouwen als een opbouwend proces

De periode van Saturnus door het tweede huis test ons vaak op financieel gebied. Heb jij geld nodig om je te motiveren? Is jouw functioneren afhankelijk van de zekerheid om iets achter de hand te hebben? Als jij deze vragen positief moet beantwoorden, kun je een financieel erg instabiele periode tegemoet gaan. Dit is niet om jou te pesten! Je wordt uitgenodigd om op alle bewustzijnsniveaus de verantwoordelijkheid te nemen voor het juiste en doelmatige gebruik van jouw eigen vermogens. Je kunt nu de switch maken naar consuminderen of beseffen dat je eigenlijk veel minder nodig hebt dan je dacht nodig te hebben.

Het is nu een periode om je eigen gang te leren gaan en op jezelf te leren vertrouwen. Er komt meer bewustzijn van je eigen normen en waarden. De normen en waarden die niet meer bij je horen kunnen nu verdwijnen om ruimte te maken voor nieuwe meer passende normen en waarden. Sommige vroegere frustraties die je in jouw lichaam hebt opgeslagen kun je nu gaan loslaten. Een lichaamsgerichte therapie kan nu erg heilzaam zijn. Je mag nu losbreken uit je oude lichamelijke ketenen en beter integreren in je fysieke lichaam. 

Saturnus geeft een andere lens per huis waar hij doorheen gaat.
De lens waardoor je naar je leven kijkt verschilt per periode

Een goed gebruik van tijd is cruciaal

Het lijkt in de periode van Saturnus door het derde huis soms erg fout te gaan met gesprekken met broers, zussen, buren en kennissen. Durf jij trouw blijven aan jouw eigen kijk, ook als anderen iets anders menen? Het is de bedoeling dat je jouw eigen kijk op dingen aan een serieuze revisie gaat onderwerpen. Maar bovenal gaat het erom om bewuste aanpassingen te maken aan de eisen van de omgeving. 

Soms kan nu jouw routine grondig verstoord worden. Plots begeeft heel wat apparatuur het. Je favoriete parkeerplek is steeds ingenomen. De route naar je werk lijkt de processie van echternach met al die omleidingen, vertragingen… Als dit de samenvatting is van jouw huidige leven, word je nu uitgenodigd om eens grondig te kijken naar jouw agenda en tijdsindeling. Klopt de manier dat jij jouw tijd gebruikt eigenlijk met jouw waarden en normen?

Het kan in uitzonderlijke gevallen een erg depressieve periode zijn. Alle deuren lijken zich voor je te sluiten. De wereld laat je gewoon vallen als een baksteen. En dat is hard en pijnlijk! Weet dat dit eigenlijk een uitnodiging is om in contact te komen met je zielsopdracht. Alle ballast mag je nu uit je leven verwijderen om ruimte te maken voor een nieuwe cyclus. En soms gaat dat niet zonder slag of stoot.

Saturnus door het vierde huis brengt fundamentele veranderingen

Dit kan best een confronterende periode zijn als je niet gewoon bent om naar jezelf te kijken. Als Saturnus door het vierde huis gaat worden je gevraagd of je je wel geborgen voelt? Je kunt het gevoel hebben dat je huis momenteel te klein is, niet de juiste vorm heeft of andere gebreken heeft. Dit is een signaal dat jij moeite hebt om je bij jezelf geborgen te voelen. Zeker als jij de gewoonte hebt om jouw zelfzorg te ontlopen door steeds voor anderen te zorgen. Je wordt nu uitgenodigd om verantwoordelijkheid voor jezelf te dragen en voor jezelf te gaan zorgen. 

Het is nu tijd om het verwachtingspatroon die je van je ouders erfde te evalueren.Verwacht jij nog steeds om verzorgd te worden door anderen? Emotioneel loskomen van je ouders en op eigen benen staan is nu aan de orde.Als je hier niet in slaagt, gaat te veel energie zitten in emoties rond het verleden. Deze energie heb je nu broodnodig om je eigen huiselijke sfeer op te bouwen. Is alle stabiliteit buiten jou zoek? Ga dan binnen in jezelf zoeken.

De beslissingen die je nu maakt en de fundamenten die je bouwt zullen je komende veertien jaar bepalen. Het komt er nu op aan met eigen ideeën af te komen en uit te voeren. Zolang deze keuzes in relatie staan met je diepere behoeften van je ware zelf en je bestemming, gaan ze je over een aantal jaar succes brengen. Wees bereid om die zaken uit je oude levensstijl op te offeren die je doelen in de weg staan. Werk aan het meester worden van je eigen huis vanuit je centrum. Leg nu je fundamenten voor de toekomst!

Is er voldoende fun in je leven?

Vind jij de dingen die je doet ook echt leuk? Dit is de vraag die je geserveerd krijgt als Saturnus door het vijfde huis loopt. Het kan zijn dat je nu nieuwe hobby’s of activiteiten start. Durf jij eigenlijk wel te genieten en je met hart en ziel in een project gooien? Het is nu een periode van experimenteren, maar ook een periode waarin alles erop gericht is om terug bij je eigen innerlijke doelen uit te komen en jezelf terug te vinden. 

Daarnaast kan het al dan niet krijgen van (klein)kinderen nu aan de orde zijn. Je kunt bang zijn dat het niet meer lukt om nog een kind te krijgen, maar er kan ook een welbewuste keuze zijn dat je geen kinderen meer wenst te nemen. Over het algemeen kun je nu problemen merken met kinderen. Plots blijk je minder gezag te hebben over kinderen. Hoe ga je hiermee om? Moet alles altijd precies gaan zoals jij het wilt? Je eigen angsten en onzekerheden ga je projecteren op kinderen waardoor er lastige ervaringen met kinderen kunnen ontstaan. 

Leren aangeven van grenzen is een lastige klus

Saturnus in het zesde huis kan voor sommige mensen een lastige transit zijn die zelfs een burn-out uitlokt. Je wordt nu echt getest op het stellen van grenzen en het bewaken ervan. Weglopen in je werk, is nu echt geen optie! Je zal merken dat de plaatsen waarin jouw grenzen zwak zijn haarfijn worden aangeduid door grensoverschrijdingen. Nee zeggen is nu aan de orde. Natuurlijk wel in samenspraak met jouw innerlijke kompas. Hoe meer je nee zegt, hoe meer ruimte er zal komen voor de echte ja’s in jouw leven. 

Leef jij meer in je eigen periferie dan in je centrum? Wees maar zeker dat je gezondheid je hierop zal wijzen. Motivatie is bij deze transit het sleutelwoord. Als je gemotiveerd de nodige zaken aanpakt en geen waardering vereist, dan kan de beloning volgen als Saturnus in tien gaat lopen. Je kunt nu werken aan het creëren van routines die bij jou passen in samenhang met je bestemming. 

Saturnus door het zevende huis brengt een verdieping van relaties

Een periode van verdieping in onze één-op-één relaties is aangebroken. Vaak vinden mensen in deze periode een duurzame relatiepartner of wordt er zelfs getrouwd. Het is een uitgelezen moment om te leren delen en samenwerken. 

Als jij tot nog toe een relatie aanging waarbij jij steeds jezelf aanpaste aan de ander, kun je het knap lastig krijgen. Er kunnen relatieproblemen ontstaan als jullie de voorbije jaren meer naast elkaar geleefd hebben dan met elkaar. Je kunt het gevoel hebben dat jullie vreemden voor elkaar zijn geworden. Welke rol speelde jij tot nu in jouw relaties? Ging jij steeds conflicten vermijden en water bij de wijn doen? Zelfs al was dit ten koste van jezelf? Dan is nu het moment aangebroken om je beweegredenen te onderzoeken. Waarom ben je jezelf niet geweest? Wat hield je tegen? Waar ben je bang voor? Je leert met Saturnus door zeven om relaties aan te gaan op basis van gelijkwaardigheid, objectiviteit en met open ogen.

De uitweg is commitment

Als Saturnus door acht gaat begint hij alle trauma’s en verdringingen op een hoop te gooien om te verwerken tot je niet meer om de berg heen kan. Als eerste reactie ga je deze zaken negeren en ontwijken, maar hier kruipt heel veel energie in. Daardoor kun je je behoorlijk vermoeid voelen zonder echt lichamelijke oorzaak. Na je dagelijkse taken heb je geen fut meer over waardoor je nu niet echt toekomt aan de leuke dingen in het leven. Je kunt je gedeprimeerd voelen en je seksuele lust kan tijdelijk verdwenen zijn of een minder grote rol spelen. 

Problemen waarvan je dacht dat ze reeds ver in je verleden lagen, komen nu weer bovendrijven. Soms lijkt het gevoel te primeren dat het nooit gaat stoppen. Deze zaken hebben de bedoeling om de laatste restjes te verwerken zodat je op een dieper niveau tot rust kunt komen. Je ervaart een grotere behoefte aan stilte en rust, zelfs in gezelschappen. Er is immers minder energie beschikbaar om een vrolijke en speelse presentatie van jezelf neer te zetten. Liefst word je nu met rust gelaten zodat je innerlijk kunt groeien en transformeren. Zelfs ons teddybeergehalte kan verminderen. Dit zijn zaken die ons helpen om meer bij onszelf en onze eigen gevoelens te komen en te blijven zonder de bemoeienis van anderen. Zo zoek je naar je eigen emotionele zelfstandigheid.

Voor anderen lijkt het soms alsof je niet werkelijk in gesprek met de ander kunt gaan. Je bent zeer onbenaderbaar. Eigenlijk ben je met jezelf in gesprek. Je communiceert met je ziel om deze meer in jouw dagelijkse leven te introduceren. Saturnus door acht kan een moment van echte crisis inhouden. Soms noemen astrologen deze periode zelfs de gevangenisperiode. Als je echt vast komt te zitten, dan is hier één belangrijke les te leren: “Je dient een werkelijke commitment te maken.”

Wil jij die doelen echt bereiken?

Gedurende de transit  van Saturnus door het negende huis word je uitgedaagd om na te gaan of jij je doelen echt wel wilt verwezenlijken. Er is een gevoel van hoop en toekomstverwachting aanwezig. Jij kunt enkel die plaats in de maatschappij verwezenlijken en dat succes bereiken wat je je helder voor de geest kunt halen. Fixeer je op je doel en de middelen die nodig zijn om dat te bereiken. Zo zal je hetgeen je wenst naar je toetrekken. Je zal groeien als individu indien je bereid bent om het niet vertrouwde te bestuderen en in je op te nemen. Zelfs als iets vreemd, verstorend of nutteloos lijkt, op dit ogenblik komen deze zaken niet zomaar op jouw pad. 

Er kan sprake zijn van een tegenvallende vakantie of zakenreis. Een fobie voor reizen zou hier zelfs het daglicht kunnen zien. Als het gaat om lange reizen, snelle reizen of vliegreizen kan er sprake zijn van een panische angst. Deze fobie staat symbool voor een verkeerde indeling van je energie. Het is in dit geval nodig om het roer om te gooien en een andere weg in te slaan met je leven. Het kan ook de perfecte tijd zijn om je bezig te houden met reizen. Vooral als je reeds de juiste richting uitgaat met jouw leven.

De vragen die je in deze periode mag gaan beantwoorden zijn de volgende. Ben jij in staat om doelen te stellen voor de langere termijn? Kun je je flexibel opstellen als er plots nieuwe inzichten opduiken die je vragen je visie bij te stellen? Hoe belangrijk is jouw eigen visie? Wees bereid je mening te onderzoeken en aan te passen.

Saturnus kan het je knap lastig maken in jouw klim naar boven.
De weg naar boven gaat niet altijd over rozen

Saturnus door het tiende huis als uur van het oordeel

Als Saturnus door het tiende huis transiteert krijg je de vraag welke identiteit je presenteert aan de wereld. Welk beeld wil je dat de maatschappij van je heeft? Hoe staat het met je reputatie? Als je iets te verbergen hebt, kan je reputatie met deze transit erg worden aangetast. Je kunt nu nieuwe verantwoordelijkheden en verplichtingen krijgen omdat je een solide en betrouwbare naam hebt opgebouwd. Met als gevolg een positieverbetering, maar ook meer werkdruk.

Soms kun je zelfs nog amper tijd voor jezelf overhouden en al zeker niet meer voor je familie, vrienden of relaties. Als het werk je ligt en je er plezier in hebt, dan ben je in staat om op een creatieve wijze met de problemen om te gaan die ontstaan. Zelfs pijnlijke beslissingen kun je nemen. 

Vind je eigenlijk de activiteiten die je doet nog steeds leuk? Indien je ze enkel doet omdat ze goed betalen of je in een machtspositie houden, kan Saturnus het je knap lastig maken. Het kan erop lijken dat je midden in de rat race bent beland waar je wordt geleefd door de maatschappelijke verhoudingen en ongeschreven regels in je beroep. Je kunt met deze transit het besluit maken om een stapje terug te doen en een functie neer te leggen. Op deze manier kun je dichter bij jezelf blijven en ruimte overhouden voor jouw persoonlijkheid. Je legt nu het fundament voor een toekomstige taak. Zelfs als dat betekent dat je je baan opzegt of ontslagen wordt.

Je neemt in deze periode belangrijke beslissingen over waar je woont en werkt. Kun jij nu gaan staan voor hetgeen waarin je gelooft? Wat jij neerzet in de buitenwereld wordt beoordeeld. Je ontdekt het oordeel van de wereld over jou en jouw waarden.

Een nieuwe wind in jouw vriendengroep

Saturnus door het elfde huis kondigt een grote schoonmaak aan in je vriendengroep. Een echte herevaluatie van je vriendschappen. Sommige verdwijnen, andere verschijnen. Passen de mensen rondom jou wel nog bij wie je bent? Klikt het nog? Je begint nu na te denken over de rol van de mensen waarmee je je omringt. Het is een zeer gezellige periode met veel sociale contacten. 

Als je altijd een masker hebt opgehad in contacten met anderen, kun je nu leren om meer jezelf te worden en minder op anderen te leunen. Indien je steeds de mening van anderen echode, kan het je nu zuur opbreken. Die mening klinkt hol en niet echt. Het draait er allemaal om om meer jezelf te durven zijn, zonder steeds op je tenen te lopen voor anderen. Je leert de dingen zeggen zoals ze zijn en ervaart dat discussies echt waardevol zijn. 

Het draait nu rond gelijkwaardigheid in relaties. Indien jij steeds degene bent die klaar staat voor je vrienden, kan het zijn dat je nu voelt dat hier een onevenwicht in is. Bij sommigen kan die hulpvaardigheid zelfs het gebrek aan vriendschap gemaskeerd hebben. Mensen waar je jaren aan een stuk steeds klaar voor stond, kunnen je nu plots links laten liggen of geen contact meer opzoeken. Of ze zitten in grote problemen en gaan heel erg wegen op jou. Als dit hetgeen is wat je ervaart met deze transit dan schep je bewust of onbewust ongelijkheid in je relaties. Saturnus nodigt je nu uit om meer vanuit gelijkwaardigheid te verbinden. 

Tijd voor echte houvast

Met Saturnus in het twaalfde huis word je uitgenodigd om op zoek te gaan naar echte innerlijke houvast. Het kan een erg moeilijke en deprimerende tijd zijn waarin eenzaamheid en verlatenheid bot vieren. Je voelt je in de steek gelaten en kunt je draai niet echt vinden. Vluchten in activiteiten worden steeds gesaboteerd. De zekerheid rondom jou valt weg. Door de band genomen kun je langer zitten dromen dan je gewoon bent. Ook ’s nachts droom je opvallend meer. 

Indien jij van nature weinig om handen hebt in je leven, kan het zijn dat je nu nog minder te doen hebt. De tijd tikt tergend traag voorbij, het lijkt wel of je de grip op tijd kwijt bent. Het lukt zelfs niet om een job te vinden terwijl de economie bloeit. Het kan ook zijn dat je op dit ogenblik zelf de behoefte voelt om je terug te trekken uit de wereld. Anderen hebben het gevoel dat je er minder bij bent. 

Komen er beelden en gevoelens bovendrijven dan is dit het juiste ogenblik om hier met creatieve methoden mee aan de slag te gaan. Je wordt uitgenodigd om een anker in jezelf te vinden en niet in de buitenwereld. Zaken die op dit ogenblik gevoelsmatig tot je spreken, zijn van enorme waarde voor je. Het is wel noodzakelijk om hiervoor bij je gevoel te durven komen. 

Het is een uitnodiging om bezig te zijn met de bron. De bestemming overstijgt nu het persoonlijke en wordt ingezet voor transpersoonlijke doelen. Er kan sprake zijn van een herleving van spiritualiteit of een in aanraking komen met het spirituele leven. Je kunt je bewust overgeven aan je innerlijke sturing. De eisen van anderen en de buitenwereld negeer je meer van dag tot dag. Je verzamelt nu de ervaringen uit het verleden om nieuwe zaadjes te planten. Het is het ogenblik om een nieuwe en individuele richting te geven aan de conditioneringen uit het verleden.

De Saturnuscyclus als weg naar volwassenheid

Zoals je merkt in de teksten hierboven worden je steeds weer uitgedaagd om op te groeien in een ander domein in jouw leven met Saturnus. Wil jij graag ontdekken welke hulpbronnen er in jou aanwezig zijn om met deze uitdagingen om te gaan? Boek dan nu jouw persoonlijk astrologisch consult.

Share this Post

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.