Burn-out voorspellen? Astrologische patronen rond burn-out.

Zou het je wat opleveren moest je jouw eigen risico op burn-out kunnen voorspellen? Er zijn wel een aantal momenten in je leven dat je meer kans hebt op een burn-out. Deze cyclische patronen komen bij iedereen op een ander moment in hun leven terug. Door na te kijken wanneer deze patronen bij jou optreden kun je een burn-out voorspellen

Read More

De horoscoop als verhaal van jouw leven

In astrologie heb je hemellichamen die we voor het gemak even allemaal planeten noemen, dierenriemtekens en huizen. Je kunt je jouw eigen horoscoop eigenlijk best voorstellen als een theaterstuk. De planeten vormen hierin je acteurs die hun rol spelen. Zo heb je Mars die jouw energie zal vertolken en Mercurius die jouw manier van communiceren vertolkt. De dierenriemtekens geven wat

Read More

Wat wil jij leren van jouw levenspartners?

Wist jij dat je in de horoscoop jouw houding naar levenspartners kunt terugvinden? Vandaag wil ik je meenemen in het boeiende zevende huis. Best heb jij jouw eigen horoscoop bij de hand als je graag weet welk van deze zaken op jou van toepassing is. Je kunt hem hier gratis aanvragen.  Het huis van onze levenspartners Het zevende huis leert

Read More

Wat zit er in jouw onderbewuste verscholen?

Het achtste huis in de horoscoop heeft vaak veel met ziekte te maken. Ziekte ontstaat vanuit een onevenwicht. In het achtste huis vinden we de kwaliteiten in onszelf waarmee we ons niet willen verbinden. We duwen deze kwaliteiten hierdoor weg in het onderbewuste. Hierdoor komen we deze vaak tegen in de buitenwereld, maar deze kunnen ook chronische kwalen veroorzaken. Het

Read More

Onze maatschappelijke taak zit verborgen in onze midhemel.

De horoscoop toont ons heel veel verschillende zaken. Uit het tiende huis of midhemel kunnen we opmaken wat onze aardse taak is die wij op ons hebben genomen toen wij geboren werden. Soms is het een roeping, maar vaak zijn het zaken die we doorheen ons leven trachten te ontwikkelen. Wil je graag weten wat er op jouw midhemel staat,

Read More

Verbinding en uitwisseling volgens de horoscoop

We kunnen in de horoscoop terugvinden hoe we ons verbinden met anderen en hoe we informatie uitwisselen. Dit vinden we onder andere in het derde huis terug. Het is het huis van communicatie. Om alles uit deze blog te halen, kun je best jouw horoscooptekening erbij nemen. Heb je die nog niet? Vraag die hier gratis aan. Het derde huis

Read More

Wortelen en groeien vanuit het vierde huis in de horoscoop

Het vierde huis is de thuis van onze ziel. Hierin vinden we onze letterlijke en figuurlijke wortels terug. Dit huis weerspiegelt onze huiselijke omstandigheden en familieomstandigheden waarin we het best gedijen. Het toont ons waar we vandaan komen en zelfs onderbewuste conditioneringen die we meekregen van het thuisfront. Bovenal vind ik dit een belangrijk huis omdat het aangeeft hoe wij

Read More

Dagelijkse verantwoordelijkheden en stress

In de horoscoop kunnen we een blik krijgen op veel domeinen. Het zesde huis is een huis dat veel van onze dagelijkse routines beslaat. Het teken dat op de cusp van dit huis staat geeft ons dan ook een blik in onze werkomgeving en gezondheid. Als je graag wilt weten wat jouw 6de huis is, kun je de stappen volgen

Read More

Hoe presenteer jij jezelf?

Het eerste huis of onze ascendant is het teken dat zichtbaar was in het Oosten op het ogenblik dat wij geboren werden. Het is dus het huis die onze eerste kennismaking met deze wereld weergeeft. We vinden er onze geboorte in terug, maar ook onze manier om de wereld tegemoet te treden. Hoe we ons presenteren aan die wereld. De

Read More

Onze houding naar vrienden

Het elfde huis toont ons hoe wij omgaan met situaties die te maken hebben met groepen en de gemeenschap. Het toont ons hoe wij ons deel voelen van een groep en hoe wij onze vrienden kiezen. Ook het verenigingsleven vinden we terug in het 11de huis. Het teken op de cusp van ons 11de huis toont ons dan ook hoe

Read More